Feilsøk
Vi kan tilby feilsøk av:  
  -Varmekabel
-Jordkabel
-Vannledning
-Vannbåren varme
 

Vår kompetanse innen kabelfeilsøk er unik og strekker seg over snart 8 år innen feilsøk på alle typer kabler og vannrør, bl.a. ved mer enn 500 varmekabler. Dette er et satsningsområde for oss.
Ved en nøyaktig lokalisering av feilstedet på en kabel og lokal utbedring, vil man oppnå store besparelser både kostnads- og tidsmessig. Slikt presisjonsarbeid stiller store krav til både måleutstyr, og operatørens kunnskap og erfaring. Vi har den nyeste og mest avanserte teknologien av feilsøker utstyr.

Både energiverk, elektroentreprenører, forsikringsselskaper, industri og næringsliv ellers, er naturlige forbrukere av våre kostnadsbesparende feilsøkingstjenester.

Ønsker du å bestille feilsøk, kan du bestille det her... Vår selger vil da ta kontakt med deg for nærmere avtale.

Termobilde av en feil.