Bilde: Det er må spesialutstyr og -komptanse for å oppdage feil på el. anlegg. Her blir alt sjekket av vår termografør.