Active Termografi
 
  Postadresse: Agmund Holes veg 9
2827 HUNNDALEN
 
  E-post: firmapost@activetermografi.no
 
  Telefon: 61 17 96 00
 
  Telefax: 61 17 49 59
 
  Mobiltelefon: Daglig leder, Geir-Haakon Granheim: 952 72 803
    Termografør, Geir Kroppan: 917 02 333
 
  Godkjent og sertifisert av